Taxi Bratislava

Tiráž

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 16. apríl 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

PAWER s. r. o. s.r.o
Líščie Nivy 25
821 08 Bratislava
Slovensko
E -mail: taxisluzba.bratislava@gmail.com
Telefónne číslo: +421910 467 999
IČ DPH: 2023838256

Právny zástupca (zástupcovia) PAWER s. r. o. s.r.o:

Pavol Krivosudský

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Mestský súd Bratislava III pod licenciou alebo registračným číslom:

113207/B

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.

2.1 Die Eigentumsanteile der Gesellschaft (Aktienkapital), die von ihr ausgegeben wurden:

5000

Objednať taxík

Call Now Button